Bistrot de la Potinière

03 24 53 13 88 07 69 60 06 34 预订餐位
通讯
 

Bistrot de la Potinière

联系我们

营业时间

Monday

Closed

Tuesday - Wednesday

12:00 - 13:45

Thursday

12:00 - 13:45 / 19:00 - 20:30

Friday

12:00 - 13:45 / 19:00 - 21:00

Saturday

12:00 - 13:30 / 19:00 - 21:30

Sunday

12:00 - 13:45

一般信息

菜肴

传统的法语

经营类型

餐厅, 熟食店, 带走餐厅, 地窖

服务

带走 - 交付, 壁炉, 外卖餐盘, 夏日露台, 熟食店, 葡萄酒销售

支付方式

借记卡, 检查, 假日券, 现金, 欧洲卡/万事达卡, 大师, EN - Titres餐厅, 签证